Nordre Langåra

Logg: 04.03.2018. Bjørn Heidenstrøm

Har laget en informativ kartnål om Nordre Langåra i felleskartet:

 

Logg: 06.03.2018 av Bjørn Heidenstrøm, Bilder fra Langåra

Bildene er fra Strandrydding / Operasjon dagsverk 2017.

 

Logg: 03.03.2018 av Bjørn Heidenstrøm, informasjon om Langåra

Langåra. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Koordinater: 59°50′54″N 10°31′51″Ø (kart)

«Langåra» har flere betydninger.

Langåra, formelt Nordre Langåra, er ei av de større øyene i Indre Oslofjord. Den ligger helt øst i Asker kommune, og grenser i nordvest og vest til Brønnøya. Mellom disse øyene ligger Langårsundet, også kjent som Middagsbukta. Lengre øst ligger Høyerholmen, og rett syd ligger Skaueren og Terneholmen. I vest ligger fem holmer med Spannslokket som den nærmeste.

Langåra ligger i kanten av Oslofeltet som ei 2 km lang og 200 meter bred landstrakt øy, i retningen sørvest-nordøst. Langåra har stort sett 90° vendte og foldete havbunnsavsetninger fra kambrosilur med mye skifer og kalkstein. Det er værhardt på østsiden, men smult og med fine ankringsmuligheter i Middagsbukta på vestsiden.

Øya har vært rik på utnyttbar kalk og fram til etter andre verdenskrig ble det drevet enkel gruvedrift her, og hundrevis av familier fra Oslo, Bærum og Asker kunne legge seg til med enkle telt eller papphytter med listverk om sommeren. Det ble omsatt matvarer på «Butikken», som idag er i bruk som kystledhytte. Oppankring skjedde i Middagsbukta. I 1953 lagde filmregissøren Edith Carlmar filmen Langåra – et ferieparadis, som viser Oslo-folks bruk av Langåra og Middagsbukta på 1950-tallet.

Langåra har overveiende løvskog og god kalksteinsgrunn med frodig vegetasjon. Det er bare sporadisk forekomst av rådyr som kommer seg over sundet fra Brønnøya. Langåra er ikke vernet, men omfatter friareal hvor man kan campe i telt for kortere tidsrom. Øya har ingen private hytter, men Norsk Folkehjelp Oslo har vaktstasjon på Langåra som er bemannet med førstehjelpere hver sommer.